WESTERNOVÁ JAZDECKÁ LIGA

WESTERNOVÁ JAZDECKÁ LIGA

WESTERNOVÁ JAZDECKÁ LIGA
WESTERNOVÁ JAZDECKÁ LIGA
Združenie nadšencov westernového jazdectva.

Westernová jazdecká liga
(ďalej len W.J.L.)

je združením nadšencov westernového jazdectva. Svoju činnosť vykonáva pod záštitou OZ Westernová jazdecká liga Slovensko. Združuje jednotlivých členov so spoločným záujmom o westernové jazdenie.


Cieľom W.J.L. je podpora a rozvoj westernového jazdectva zvyšovaním záujmu o tento šport a to hlavne u detí a mládeže. Naše ciele zabezpečujeme prostredníctvom organizovaných pretekov v spolupráci s partnerskými farmami. Venujeme sa tiež organizácii seminárov na zvýšenie povedomia členov. Naše preteky a ďalšie aktivity sú určené predovšetkým pre amatérskych jazdcov. S dôrazom na to, aby aj začiatočníci mali motiváciu a priestor zdokonaľovať sa vo westernovom jazdectve.


V roku 2022 otvárame v poradí tretiu sezónu pretekov - šampionátu W.J.L. Šampionát sa koná v určených termínoch na šiestich partnerských farmách. Každý člen si umiestnením vo vybraných disciplínach pripisuje body. Tieto sa mu počas celej sezóny zbierajú a v jej závere je s najvyšším počtom bodov vyhlásený "šampión W.J.L". Majster Slovenska vo W.J.L. Disciplíny šampionátu sú delené na rýchlostné westernové disciplíny a drezúrne westernové disciplíny. Momentálne registrujeme pred otvorením sezóny 2022 približne 30 jazdeckých dvojíc. Zatiaľ je W.J.L. propagovaná prostredníctvom sociálnej siete Facebook, nájdete ju ako W.J.L.


Ďakujeme za Váš čas
S pozdravom

Marek Bosák
Organizačný vedúci W.J.L

Naše šampiónky
Naše šampiónky
Naše šampiónky
Naše šampiónky
Naše šampiónky
Naše šampiónky

Kontaktujte nás

Ing. Jana Blahútová - predseda OZ.
Tel.: +421 948 459 816

Marek Bosák - podpredseda OZ.
Tel.: +421 910 338 188