PARTNERSKÉ FARMY PRE SEZÓNU 2022

RANČ MEGI PRIEVRANA

RANČ MEGI PRIEVRANA

Podzámocký dvor Podzámčok

Podzámocký dvor Podzámčok

Masarykov dvor Vígľaš

Masarykov dvor Vígľaš

Jazdecký klub Pegas Banská Štiavnica

Jazdecký klub Pegas Banská Štiavnica

Bio Farma Eco Produkt

Bio Farma Eco Produkt

Ranč Hozník Krupina

Ranč Hozník Krupina

Kontaktujte nás

Ing. Jana Blahútová - predseda OZ.
Tel.: +421 948 459 816

Marek Bosák - podpredseda OZ.
Tel.: +421 910 338 188